Jaká je ve skutečnosti příčina křupání v páteři? Proč člověk po zapraskání pociťuje lehkost?

 

Když si přečtete několik různých příruček o manuální terapii, všimnete si, že téměř ve všech knihách se zdůrazňuje, že během provádění manipulace za účelem odstranění subluxace musí nutně být slyšet křupání (lusknutí), kteréžto průvodní jevy údajně mají vypovídat o správně prováděné manipulaci. A tak se manuální terapeuti snaží do té doby, než to zapraská.

Někteří terapeuti navíc s hrdostí zdůrazňují fakt, že během „kroucení“ nebo jiné manipulace, poté co „to zakřupe“, pozoruje pacient v mnoha případech výraznou úlevu od bolesti (a to je taky fakt). Na otázku překvapeného pacienta: „A co se to s páteří stalo?“, odpovídají obvykle: „To se jen ploténky vracejí na své místo“. Nemá cenu čekat od takových manuálních terapeutů racionální odpověď na svou logickou otázku, jelikož už z jejich první odpovědi je jasné, že oni sami pořádně nevědí, co konkrétně se v páteři díky takovým manipulacím odehrává. V knihách, ze kterých se učí, bylo přece jasně napsané černé na bílém, že musí dojít k praskání, po kterém pacient pociťuje úlevu (samozřejmě dočasnou). A k tomu došlo. Co tedy chtít více?

Ale jaká je ve skutečnosti příčina takového praskání? Proč člověk po zapraskání pociťuje lehkost?

Mechanizmus vzniku praskání v meziobratlových kloubech spočívá v následujícím. Během manipulace v daném kloubu zpočátku při maximálním přiblížení kloubních povrchů z jedné strany kloubu vzniká zóna lokálního napětí. Pro ty z vás, kteří si dovedete tento proces jen obtížně představit, a to buď proto, že s touto nepříjemností nikdy nedostali do styku, nebo že nemáte po ruce žádné vhodné názorné anatomické pomůcky, uvedu obrazné porovnání. Představte si, že váš pokoj je taková hermeticky uzavřená kloubní dutina meziobratlového kloubu (pohled zevnitř). Tato dutina je vystlána synoviální membránou (jak si pamatujete, je tato membrána  bohatě zásobena cévami). Strop a podlaha jsou kloubní plochy tohoto kloubu. Stěny pokoje představují stěny kloubního pouzdra, které je do určité míry elastické, tedy dostatečně na to, aby tlumilo zátěž, ale zároveň jsou také pevné, aby udrželi stabilitu kloubních ploch ve vzájemné poloze.

Místo vzduchu tento pokoj do poslední kapky vyplňuje nestlačitelná, průzračná, nažloutlá synoviální tekutina (synovie; z řec. syn — „společně“, lat. ovum — „vejce“). Ta zvlhčuje  chrupavčité plochy kloubu (v našem případě strop a podlahu) a také vnitřní membránu (stěny pokoje). Tekutina je pod určitým tlakem, který na jedné straně potlačuje namáhání, na druhé straně neumožňuje kloubním povrchům (v našem obrazném příměru podlaze a stropu) spojit se. Udržuje je pevně v určité vzájemné vzdálenosti, ale přitom zachovává jejich funkční pohyblivost, což umožňuje kloubu pohybovat se. Tím tedy zajišťuje amortizaci kloubu a jeho pohyblivost.

Během manipulací manuálního terapeuta (vnější síly působící na strop) dochází tedy ke stisknutí kloubních ploch z jedné strany (v našem obrazném porovnání se strop z levé části místnosti přitlačuje k podlaze). Podle fyzikálních zákonů se kapalina samozřejmě přemisťuje na opačnou stranu od tohoto lokálního napětí a zlehka vyklenuje odpovídající stěnu kloubního pouzdra (pravou stěnu pokoje). Poté začíná manuální terapeut ještě větší silou a pod určitým tlakem prudce přesunovat zátěž na druhou stranu (vnější síla, která tlačí strop k podlaze, se přesunuje zleva doprava). V okamžiku manipulace se kloub „převalí“ přes nestlačitelnou kloubní tekutinu a lokální napětí se přemisťuje na opačnou stranu kloubu (k pravé stěně pokoje).

V tomto okamžiku se tekutina samozřejmě pod velkým tlakem přesunuje velkou rychlostí na opačnou stranu (od pravé stěny pokoje doleva), přitom udeří do stěny pouzdra (levé stěny) a roztahuje ji. V momentě úderu kapaliny při výrazném prohnutí kloubního pouzdra vzniká charakteristické praskání, tedy zvuková vlna (v kmitočtovém pásmu slyšitelném pro lidské ucho). Jen připomenu, že vodní ráz vzniká díky prudkému výkyvu tlaku v kapalině a je vyvolán rychlou změnou rychlosti toku této kapaliny ve velmi krátkém čase. Přesně takový vodní ráz s charakteristickým zvukem vzniká v důsledku určitých manipulací manuálního terapeuta a způsobuje mikroskopická poranění kloubního pouzdra s mikroskopickými trhlinami, zónami přílišného roztažení, mikroskopickými prasklinami (včetně míst, kde dochází k výronu krve, což je dobře vidět v laboratorních podmínkách pod mikroskopem na vzorcích takové tkáně). A v případě většího výronu krve je možné tento stav zachytit i při diagnostickém vyšetření na magnetické rezonanci.

Nyní se pojďme podrobněji podívat na to, proč při manipulaci manuálního terapeuta poté, co se ozve zapraskání, (ve většině případů) pociťuje pacient neobyčejnou lehkost, téměř euforii, po které „bolest ustává“, „zlepšuje se nálada“ a tak dále. Odpověď je jednoduchá: příčinou takové nenadálé „úlevy od bolesti“ jsou především endorfiny a enkefaliny. To jsou biologicky aktivní chemické sloučeniny s podobným efektem, jaký má morfin. Jsou produkovány například i při stresu a představují přírodní opioidní peptidy, zjednodušeně řečeno, jedná se tedy o „přírodní drogy“.

Zvýšené uvolnění opioidních peptidů (představují odpověď organizmu na vnější vliv, který vyvolal narušení funkční rovnováhy) vyvolává stav euforie, náhlého zlepšení nálady, fyzické i psychické „pohody“, jak se říká mezi lidmi, stav „bezdůvodné radosti“. Takovým způsobem vzniká obranná emocionální reakce na stres, která pouze dočasně zbavuje bolesti nebo tlumí bolestivé vjemy v zasažené části. Životnost těchto regulačních peptidů je relativně krátká. Potom dochází k inaktivaci, degradaci (proces zjednodušení, obrácený vývoj) a odstranění ze systému cirkulace. Zbytky aminokyselin, ze kterých byly převážně tvořeny, jsou v organizmu znovu použity na jiné biochemické syntézy. Proto je pocit „úlevy“ po náležitém „zapraskání“, jež vedlo k poškození kloubního pouzdra meziobratlových kloubů, dočasným jevem. Uvolnění endogenních opioidních peptidů nás nezbavuje „starého problému“, tedy degenerativně dystrofických poškození v páteři!

autor: prof. I.M. Danilov

Publikováno se souhlasem www.polahoda.cz – pozitivní noviny do každé rodiny