Generální zasedání OSN schválilo uznání Mezinárodního dne znakových jazyků neslyšících ve světě, včetně České republiky

 

V prosinci 2017 OSN Generální shromáždění podpořilo mnohojazyčnost jako základní hodnotu národů dle článku 1. Charty OSN. K tomu přispěl velvyslanec stálé mise při OSN Walton Alfonso Webson, sám černoch, který se věnuje vzdělávacím službám pro děti se zdravotním postižením (spíše zrakovým) v latinskoamerických zemích. Proto vnímal globální problematiku osob se zdravotním postižením a v to souvislosti s Úmluvou, zejména článkem 21, a přál si, aby se splnil náš univerzální cíl začlenění.

Rovněž je důraz na Úmluvu, která upřela světovou pozornost na zásady Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na neslyšící, kde dva neslyšící Laszlo Lovaszy z Maďarska a Valery Rukhledev z Ruské federace prosazovali, že znakové jazyky neslyšících uživatelů celého světa jsou srovnatelné mluveným jazykům a že státy, které jsou již smluvními stranami Úmluvy, se musí zavázat k uznání znakového jazyka. Zástupci z mise OSN a další představitelé včetně neslyšících delegátů zdůraznili, že zajištění a prosazování plné realizace všech lidských práv v oblasti jazyka a základních svobod je zásadním předpokladem plné realizace lidských práv pro neslyšící. Z dodatku diplomata Websona cituji, že milující zpěvu si mají uvědomit, že zpěvné jazyky jsou plnohodnotnými jazyky, strukturálně odlišnými od mluvených jazyků, vedle kterých se společně vykytují a že při práci s neslyšícími komunitami musí být myšlenka a integrace principu „Nic o nás bez nás“.

Také důležitost Udržitelných rozvojových cílů je plošně šířena do integrace k inkluzivnímu vzdělávacímu programu škol v rozvojových zemích a je nutné připomínat, že včasný přístup k výuce jazyka a služeb ve znakovém jazyce je pro rozvoj vzdělávání neslyšících jedinců životně důležitý. Pro dosažení dohodnutých mezinárodních rozvojových cílů je nutné zachování znakových jazyků neslyšících jako součást jazykové a kulturní rozmanitosti.

Generální shromáždění OSN vyhlásilo 23. září jako Mezinárodní den znakových jazyků, které je třeba dodržovat každý rok, počínaje letošním rokem. Cílem je zvýšit povědomí o znakových jazycích v plné realizaci lidských práv lidí, kteří jsou neslyšící.

Roman Lupoměský

Facebook pro NsN

Oznamujeme, že generální shromáždění OSN nedávno schválilo oficiální svátek Mezinárodní den znakového jazyka, který se bude konat vždy 23.září. Proč zrovna 23.září? V roce 1951 byl položen základní kámen Světové federace neslyšících v Římě, kde byl uspořádán Mezinárodní den neslyšících vždy poslední týden v září a po více než padesát let se u této příležitosti konaly různé akce (včetně sportovních), které ovšem OSN neuznávala jako mezinárodní svátek. Letos je konečně Mezinárodní den znakového jazyka oficiálním svátkem. Více informací na odkazu: www.neslysicisnadeji.org