4.12.18 – Tradiční vánoční muzicírování – Denní stacionář Slunečnice